Nano impregnacija za kamen / beton

Nano impregnacija za kamen / beton

više

Nano Mineral S (Special) – impregnacija njemačkog proizvođača SST Nanotechnologie na bazi silana svrstava se zbog svojih karakteristika u sami vrh po kvaliteti općenito na tržištu. 

Čestice silana koje čine aktivnu tvar za zaštitu materijala imaju veličine nanometra i dobivene su najnovijim tehnologijama i na spadaju u istu kategoriju sa premazima na bazi polimera, silikona, teflona ili sl…

Nano Glas & Keramik + Nano Solar / PV

Nano Glas & Keramik + Nano Solar / PV

više

Nano Glass & Keramik – nano premaz za zaštitu svih staklenih i keramičkih površina. Premaz na bazi silana.

Po ocjenama Saveza za energetiku Hrvatske premaz je 2015. godine dobio nagradu za najbolji proizvod i stekao pravo nošenja Green Mark oznake koja se dodjeljuje proizvodima čijim se korištenjem smanje zagađenje okoliša iz razloga smanjene uporabe sredstava za čišćenje.

Katalozi